ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wolnym przepływie tych danych, oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) ("rozporządzenie")

1. Kto jest zarządcą danych?

Administratorem danych osobowych jest firma RM Corporation s.r.o., z siedzibą w Oldřichovicach 738, 739 61 Třinec, numer identyfikacyjny: 268 76 957, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja C, pozycja 51004 ("Administrator"), operator sklepu internetowego www.snowboard-online.pl ("sklep internetowy").

Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod Nr.tel.: +420 552 302 512 (pon-pt 7: 30-16: 00) oraz pod adresem e-mail: info@snowboard-online.pl

Administrator nie ustanowił osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych Osobowych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:

a) spełnienia umowy między Państwem a Administratorem zgodnie z art. 6., akapit 1., lit. b) rozporządzenia;
b) spełnienia zobowiązań prawnych odnoszących się do Administratora zgodnie z art. 6., akapit 1., lit. c) rozporządzenia, mianowicie wypełnienie obowiązków nałożonych administratorowi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności ustawą o podatku od wartości dodanej, ustawą o podatku dochodowym, ustawą o rachunkowości, etc.
c) uzasadnione interesy administratora na mocy art. 6., ust. 1., lit. f) rozporządzenia.

3. Jakie dane są przetwarzane?

a) Dane osobowe klienta

Firma przetwarza dane osobowe klienta w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna i zobowiązania, nałożonego przez prawo Republiki Czeskiej.

Firma przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres kontaktowy, dane bankowe, email, numer telefonu, numer karty ISIC, adres IP.

U zarejestrowanych klientów dalej przetwarzane są dane osobowe w tym zakresie: data urodzenia, płeć i dane logowania do zarejestrowanego konta, aby skonfigurować konto w zakresie nazwa logowania.

4. Uzasadniony interes administratora

Administrator przetwarza również dane osobowe w celu wysyłania newsletterów, wsparcia marketingu, pomiaru efektywności przekazów reklamowych, monitorowania ruchu na stronie internetowej i statystyki sprzedaży.

a) Newsletter
W związku ze sprzedażą naszych produktów przetwarzamy od naszych klientów szczegóły ich kontaktu elektronicznego dla poczty elektronicznej (e-mail), by następnie wykorzystywać je do przekazywania informacji (przesyłanie Newsletterów). Klienci zawsze mają wolny wybór i mogą w prosty sposób zrezygnować z newsletterów.

Przetwarzamy tylko niezbędne informacje osobiste (np. E-mail), w żadnym wypadku nie są przetwarzane specjalne kategorie danych osobowych. Administrator nie używa żadnych technicznych lub innych środków oraz technologii, które mogłyby spowodować nadmierne naruszenie prywatności subjektów i danych.

b) Google Analytics
W celu monitorowania ruchu na stronie internetowej, korzystamy z Google Analytics, dzięki czemu mamy możliwość odpowiednio zoptymalizować naszą stronę internetową (np. Ilu użytkowników odwiedziło internetowe strony sklepu, ile stron przejrzano, z jakiej lokalizacji (miasto, wieś) są strony odwiedzane). Nie robimy jednak profilowania, do tego potrzebna jest zgoda klienta.

c) Pliki cookie
Aby zapewnić maksymalny komfort użytkowników odwiedzających stronę internetową naszego sklepu używamy pliki cookies. Z plików cookies mogą korzystać także subjekty wkładające reklamy na stronę internetowę i inni partnerzy Administratora. Pliki cookies to wiadomości tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane w urządzeniu, które użytkownik używa do uzyskania dostępu do strony internetowej.

Serwer sklepu internetowego używa dwóch rodzajów plików cookies. Pierwsze to tzw. session cookies, które są po zamknięciu przez użytkownika stron internetowych automatycznie usuwane. Ten rodzaj plików cookies pomaga firmie zapamiętać dane użytkownika. Częściowo są one również wykorzystywane do celów statystycznych, by Administrator mógł stwierdzić, ile osób odwiedziło jego stronę internetową i odpowiednio np. zoptymalizować treśc stron internetowych.

Drugi typ cookies to tzw. persistent cookies, które pozostają w komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies, lub dopóki nie zostaną usunięte z przeglądarki. Persistent cookies ułatwiają wymianę informacji za pośrednictwem plug-in w Social Network (np. Facebook.permanent popup counter) pomagają administratorowi sprawdzać skuteczność reklam i ograniczać wyświetlanie reklamy.

Pliki cookies nie są szkodliwe, nie zawierają wirusów, dlatego radzimy, by je nie blokować. Użytkownicy mogą skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, by żadne pliki cookies nie były przechowywane w komputerze, ewentualnie istnieje możliwość usunięcia wcześniej zapisanych plików cookie.

5. Komu są przekazywane dane klienta?

Dane osobowe klienta są przekazywane firmom spedycyjnym i innym osobom współpracującym przy dostawie towaru lub dokonywaniu wpłat na podstawie umowy kupna, oraz osobom zapewniającym usługi techniczne związane z działalnością sklepu internetowego, w tym oprogramowania operacyjnego i przechowywania danych.

W przypadkach, kiedy to wypływa z obowiązujących przepisów prawnych, mogą być odbiorcami danych osobowych klienta przetwarzanych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych organy finansowe lub inne urzędy.

Administrator może przesyłać dane osobowe w zakresie adresu e-mail i nazwę konta użytkownika trzecim stronom, które oferują usługi, za pośrednictwem których użytkownicy będą otrzymywać wiadomości e-mail. Te trzecie strony mają siedzibę w USA, skąd oferują swoje usługi. W odniesieniu do USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej, tzw. Privacy Shield, której celem jest zapewnienie takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w Unii Europejskiej. Trzecie strony, którym Firma może przekazywać dane osobowe, są certyfikowane i zapisane w projekcie Privacy Shield, i dokładają wszelkich starań, aby działać zgodnie z Rozporządzeniem.

Aby zapewnić uczciwe i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych, oferujemy dodatkowe informacje:

6. Czas przechowywania danych osobowych

Dokumentacja handlowa klienta jest przechowywana przez cały czas trwania umowy, przedłużony o okres gwarancji na jakość towarów i przez czas wymagany przez prawo (np. ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku VAT, ustawy o podatku dochodowym, itp.).

Zamówienia i zawarte umowy kupna z klientami, i ewentualne inne dane, podane przez klienta w związku z kupnem lub reklamacją towarów, przechowywane są na okres nieokreślony. Faktury przechowywane są przez okres 10 lat, dokumenty księgowe przez okres 5 lat. Po upływie tych terminów Administrator likwiduje materiały.

Dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z rejestracją w naszym sklepie internetowym, są przechowywane na okres nieokreślony. Podanie o anulowanie rejestracji i usunięcie danych mozna złożyć pisemnie przez Mail, a to z Adresu Email z którym powiązana jest rejestracja. Prosimy wyłać to Podanie na nasz adres e-mail: info@snowboard-online.pl.

7. Prawa klienta

Klient nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych firmie. Dostarczenie danych osobowych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i bez podania swoich danych osobowych nie ma możliwości zawarcia umowy, lub jej spełnienia przez administratora.

Administrator informuje wszystkie subjekty zapisanych danych w szczególności o prawie
(i) żądania od administratora dostępu do przetworzonych danych osobowych,
(ii) naprawy lub usunięcia danych, lub ograniczenia ich przetwarzania,
(iii) i o prawie sprzeciwu wobec przetwarzaniu oraz
(iv) przenośności danych.
Praw tych można dochodzić u osoby upoważnionej przeslaniem Emailu pod adres info@snowboard-online.pl.

Każdy subjekt zapisanych danych ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Każdy subjekt zapisanych danych ma prawo na poprawę sytuacji, która jest sprzeczna z przepisami prawnymi, w szczególności poprzez zawieszenie lub zatrzymanie przetwarzania danych osobowych przez ich poprawę, dodanie lub usunięcie. Klient ma prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych w przypadku wyżej wspomnianego podejrzenia lub odmowy rozwiązania sytuacji niezgodnej z prawem.

Skarga może zostać złożona w organie nadzorczym, tzn. W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, strona internetowa: www.giodo.gov.pl , email: kancelaria@giodo.gov.pl.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie profilowania

Administrator nie wykonuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania, ani nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych w tym celu. Z tego powodu nie zostały podane w tym punkcie dalsze szczegóły.

×
Done